Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 05 2019

rapingyourmind
7361 0599 390
Reposted frompampunio pampunio vianiiks niiks

June 29 2019

rapingyourmind
5165 e10d 390
Reposted fromAstalka Astalka viasentymentalna sentymentalna

June 15 2019

rapingyourmind
Ile
Ile
no ile jeszcze
ile
nim powiem w końcu
nareszcie.
— Mateusz Kurcewicz, Chwilomyśli
Reposted fromlovvie lovvie viaponurykosiarz ponurykosiarz

June 12 2019

rapingyourmind
Każdy człowiek ma w głowie coś, od czego można oszaleć.
— Zygmunt Miłoszewski

June 10 2019

rapingyourmind
1446 446c 390
Reposted fromPoranny Poranny viajointskurwysyn jointskurwysyn
rapingyourmind
Pomyśl: będziemy mieć własny dom. Będzie ci źle, będą cię zdradzać i wyszydzać ludzie; wtedy wrócisz do naszego domu i powiesz tylko: "To jest nasz dom". Świat wyda ci się inny, jeśli spojrzysz nań przez okno naszego domu.
— Marek Hłasko
Reposted fromparyz-plonie paryz-plonie viapeasorela peasorela
rapingyourmind
9498 ccc3 390
Reposted fromsoftboi softboi viaweruskowa weruskowa

June 06 2019

rapingyourmind
3060 e5b4 390
Reposted frombrainless brainless

June 03 2019

5640 3d1b 390
Reposted fromLittleJack LittleJack viamarkovitsh markovitsh
rapingyourmind
rapingyourmind
Pamięci nie obowiązuje wzajemność.
— Wiesław Myśliwski
rapingyourmind
9274 6cf7 390
Marcin Świetlicki

May 28 2019

rapingyourmind
8664 f102 390
poświatowska.
Reposted fromrol rol viatbtf tbtf
rapingyourmind
6170 e4fa 390

May 27 2019

rapingyourmind
4687 94d8 390

May 25 2019

rapingyourmind
Śmiem twierdzić, że nie ma prawdziwego erotyzmu bez sztuki dwuznaczności; im większa jest dwuznaczność, tym silniejsze podniecenie.
— Milan Kundera, Nieśmiertelność
Reposted fromfirewalkwithme firewalkwithme viapeasorela peasorela

May 21 2019

rapingyourmind
7971 e05d 390
Reposted fromhormeza hormeza viadudku dudku
rapingyourmind
Do wszystkiego ochoty brak. Od środka. Od spodu. Od duszy samej. Nieochota.
— Sławomir Mrożek ‘Indyk’
rapingyourmind
8613 7242 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl