Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 27 2017

rapingyourmind
5858 6c0a 390
Reposted fromverronique verronique viaaniuszka aniuszka

May 29 2017

rapingyourmind
Zamknięty jestem w swoim ciele do końca życia  i nikt mi nie otworzy tej klatki.
— Marek Hłasko
Reposted fromazathiana azathiana viaprzegrany przegrany
rapingyourmind
Trzymaj się. Po prostu to przetrwaj.

— Harlan Coben

— chciałabym to usłyszeć.. od Ciebie!
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viajethra jethra
rapingyourmind
Czytać to bardziej żyć, to żyć intensywniej.
— Carlos Ruiz Zafón
Reposted frommefir mefir viajethra jethra
rapingyourmind
Nikt mi tego nigdy nie powiedział. Że to jest ważne, co ja czuję.
— Małgorzata Halber
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajethra jethra
rapingyourmind
Ja również nie sypiałam po nocach, przerabiając  raz po raz pytania, na które nie miałam odpowiedzi.  Za każdym razem, gdy powieki zaczynały mi  ciążyć, w umyśle rodziło się kolejne pytanie, zmuszając  oczy do otwarcia. Tak bardzo potrzebny sen nie nadchodził  i każdego kolejnego poranka byłam coraz bardziej  zmęczona, lecz ani trochę mądrzejsza.
— Ahern Cecelia - Kraina zwana Tutaj
Reposted fromwszystkodupa wszystkodupa viathenatuss thenatuss
rapingyourmind
Włóczykij kiwnął głową potakująco. Siedział i robił łódki z trzciny, które następnie puszczał na wodę.
- Jak myślisz, dokąd one płyną? - zapytał Muminek.
- Tam gdzie mnie nie ma - odparł Włóczykij.
— W Dolinie Muminków
Reposted fromannika annika viathenatuss thenatuss

May 12 2017

rapingyourmind
Boję się pamięci o tych wszystkich ludziach, z którymi coś mnie łączyło, a z którymi rozdzieliło mnie milczenie.
— Jarosław Borszewicz – Mroki

May 09 2017

rapingyourmind
Bez dotykania pleców nie ma miłości.
— Jerzy Pilch

April 15 2017

rapingyourmind
2619 2a29 390
Reposted fromchodzacyparadoks chodzacyparadoks viabrzask brzask

April 13 2017

1921 0247 390
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viaunmadebeds unmadebeds
rapingyourmind
W różnych okresach życia czyta się ten sam tekst - różnie.
— Ryszard Kapuściński – Lapidaria IV-VI
Reposted frompieprzycto pieprzycto via2708 2708

March 25 2017

rapingyourmind
Ja zawsze byłem za wiosną. Bez względu na porę roku.
— Jeremi Przybora
Reposted fromcudoku cudoku viafoodforsoul foodforsoul
Ja wiem nie trzeba tak, ja wiem ja wiem, ale kiedy przyjaciel wyciąga rękę, zasłaniam głowę jak przed ciosem, zasłaniam się przed ludzkim gestem, zasłaniam się przed odruchem czułości

OSTATNI DZIEŃ LATA / THE LAST DAY OF SUMMER

Reżyseria: Tadeusz Konwicki

(via nadziejawkawie)

Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viaThe1995 The1995

March 19 2017

rapingyourmind
6801 68f6 390
Małgorzata Halber, Najgorszy człowiek na świecie
rapingyourmind
5787 edd4 390
Reposted fromnyaako nyaako viasentymentalna sentymentalna
rapingyourmind
Chciałem Cię tak szalenie rozkochać w sobie, jak sam się w Tobie kochałem.
— Charlotte Bronte
Reposted frompesy pesy viasentymentalna sentymentalna
rapingyourmind
2336 1e1c 390
Reposted fromnutt nutt viasentymentalna sentymentalna
rapingyourmind
1111 2c8b 390
#girlpower

March 06 2017

rapingyourmind
Cóż, nie byłem kimś takim, kto wart byłby pamiętania.
— Wiesław Myśliwski, „Traktat o łuskaniu fasoli”
Reposted fromlifeless lifeless viabanshe banshe
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl