Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 22 2018

rapingyourmind

 Wie pan, każdy człowiek ma jakąś potrzebę kontaktu z ludźmi,

ale kontaktu nie przypadkowego,

tylko jakiejś bliskości charakteru, myślenia, nastroju.

— Tadeusz Konwicki
rapingyourmind

May 13 2018

rapingyourmind
Nie przyszło ci do głowy, że miłość potrzebuje ochrony, a czasem samotności?
— "Obywatel i Małgorzata" - Małgorzata Potocka, Krystyna Pytlakowska
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn

May 08 2018

rapingyourmind
Tyle lat czekałem na ciebie (...). Przewaliło się nade mną wiele dni złych i takich sobie. Wspinałem się do góry i spadałem na samo dno. Kochałem i byłem nienawidzony. Ale stale czekałem na ciebie. Wiedziałem, że spotkam wreszcie ciebie, choćby to spotkanie zdarzyło się po końcu świata.
— Tadeusz Konwicki - "Zorze wieczorne"
Reposted fromlittlefool littlefool viapeasorela peasorela
rapingyourmind

Ironia życia leży w tym, że żyję się do przodu, a rozumie do tyłu.

— Søren Kierkegaard
rapingyourmind
7525 e6dd 390
Reposted fromniedobrze niedobrze vianiiks niiks

May 05 2018

rapingyourmind
Jesteś, naraz, zarówno spokojem i zamieszaniem w moim sercu
— Franz Kafka
Reposted frommorphine morphine viapeasorela peasorela
rapingyourmind
Jest druga rano. Godzina tęsknoty za ludźmi, którzy nie tęsknią za nami.
— Piotr C. - Brud
Reposted fromnezavisan nezavisan viajointskurwysyn jointskurwysyn

May 04 2018

rapingyourmind
rapingyourmind
7213 78d2 390
Reposted frominto-black into-black viabudas budas

May 03 2018

rapingyourmind
często się 
rozsypuję

zawsze składam
cierpliwie
od nowa

za każdym razem 
trochę inaczej
— Billie Sparrow/Weronika Maria Szymańska - "Arkusz Poetycki"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viahormeza hormeza
rapingyourmind
Popatrzyła na zielone kopuły drzew, potem rzekła cicho:
- Długo będziesz czekał.
- Na miłość długo się czeka.
— Marek Hłasko - "Śliczna dziewczyna"
Reposted frommadialene madialene viapodkreslajmnie podkreslajmnie
rapingyourmind

Kiedy pijesz, to świat nadal gdzieś tam sobie istnieje, ale przynajmniej na chwilę zdejmuje ci nogę z gardła.

— Charles Bukowski - Faktotum
rapingyourmind
Reposted fromoll oll viakotfica kotfica
rapingyourmind
7722 c8bf 390
Reposted from4777727772 4777727772 viaweruskowa weruskowa
rapingyourmind
8581 85a4 390
rupi kaur
Reposted fromnutt nutt viajointskurwysyn jointskurwysyn
rapingyourmind
8948 8cdf 390
Reposted fromdailylife dailylife vianiiks niiks

May 02 2018

rapingyourmind
(...) nie do końca potrafię się cieszyć. Cały czas drżę, że jeśli za bardzo się ucieszę, spotka mnie jakaś kara.
— Kasia Nosowska w wywiadzie dla focus.pl
Reposted frombylejaka bylejaka viasmutnazupa smutnazupa

April 24 2018

6495 dc42 390
Reposted frombrumous brumous viahidingtonight hidingtonight
rapingyourmind
9274 6cf7 390
Marcin Świetlicki
Reposted frommhsa mhsa viaannanobody annanobody
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl