Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 12 2017

rapingyourmind
Boję się pamięci o tych wszystkich ludziach, z którymi coś mnie łączyło, a z którymi rozdzieliło mnie milczenie.
— Jarosław Borszewicz – Mroki

May 09 2017

rapingyourmind
Bez dotykania pleców nie ma miłości.
— Jerzy Pilch

April 15 2017

rapingyourmind
2619 2a29 390
Reposted fromchodzacyparadoks chodzacyparadoks viabrzask brzask

April 13 2017

1921 0247 390
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viaunmadebeds unmadebeds
rapingyourmind
W różnych okresach życia czyta się ten sam tekst - różnie.
— Ryszard Kapuściński – Lapidaria IV-VI
Reposted frompieprzycto pieprzycto via2708 2708

March 25 2017

rapingyourmind
Ja zawsze byłem za wiosną. Bez względu na porę roku.
— Jeremi Przybora
Reposted fromcudoku cudoku viafoodforsoul foodforsoul
Ja wiem nie trzeba tak, ja wiem ja wiem, ale kiedy przyjaciel wyciąga rękę, zasłaniam głowę jak przed ciosem, zasłaniam się przed ludzkim gestem, zasłaniam się przed odruchem czułości

OSTATNI DZIEŃ LATA / THE LAST DAY OF SUMMER

Reżyseria: Tadeusz Konwicki

(via nadziejawkawie)

Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viaThe1995 The1995

March 19 2017

rapingyourmind
6801 68f6 390
Małgorzata Halber, Najgorszy człowiek na świecie
rapingyourmind
5787 edd4 390
Reposted fromnyaako nyaako viasentymentalna sentymentalna
rapingyourmind
Chciałem Cię tak szalenie rozkochać w sobie, jak sam się w Tobie kochałem.
— Charlotte Bronte
Reposted frompesy pesy viasentymentalna sentymentalna
rapingyourmind
2336 1e1c 390
Reposted fromnutt nutt viasentymentalna sentymentalna
rapingyourmind
1111 2c8b 390
#girlpower

March 06 2017

rapingyourmind
Cóż, nie byłem kimś takim, kto wart byłby pamiętania.
— Wiesław Myśliwski, „Traktat o łuskaniu fasoli”
Reposted fromlifeless lifeless viabanshe banshe
rapingyourmind
Myślę o Tobie w przyszłości. To największy komplement, na jaki stać samoświadomą istotę.
— Paweł Bielecki
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaoktawiia oktawiia

March 01 2017

rapingyourmind
[...]Zu­pełnie inaczej jest, jeżeli masz ko­goś, kto cię kocha. To ci da­je setkę po­wodów, aby żyć. 
— Jonathan Carroll

February 27 2017

rapingyourmind
7412 640e 390
James Dean in Times Square, New York City, 1955

February 26 2017

rapingyourmind
rapingyourmind
Urodziłam się z ogromną potrzebą czułości i straszliwą potrzebą jej dawania.
— Audrey Hepburn
Reposted fromflorentyna florentyna viapensieve pensieve
rapingyourmind
Jest taki okres, kiedy kobieta musi być piękna, żeby ktoś ją pokochał, a potem przychodzi czas, że ktoś musi ją kochać, żeby była piękna.
— Françoise Sagan
Reposted fromdreamadream dreamadream viabadalena badalena
rapingyourmind
Kiedy przyszli po Żydów, nie protestowałem. Nie byłem przecież Żydem.  
Kiedy przyszli po komunistów, nie protestowałem. Nie byłem przecież komunistą.  
Kiedy przyszli po socjaldemokratów, nie protestowałem.
  Nie byłem przecież socjaldemokratą.  
Kiedy przyszli po związkowców, nie protestowałem. Nie byłem przecież związkowcem.  
Kiedy przyszli po mnie, nikt nie protestował. Nikogo już nie było.
— Martin Niemöller, 1892-1984
Reposted fromtraampek traampek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl