Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 17 2019

rapingyourmind
Zobojętniałam – a jednak wszystko mnie przejmuje.
— T. Jansson
rapingyourmind
4290 9c18 390
rapingyourmind
rapingyourmind
Wciąż wykrzykujesz moje imię, które nie należy ani do ust, ani do oczu, tylko do wspomnienia.
— Zbigniew Herbert

February 07 2019

rapingyourmind
1415 428d 390
Reposted fromLotte Lotte viairbjarbirb irbjarbirb
rapingyourmind
Przypomniało mi się to w samą nieporę.
— Edward Stachura
Reposted fromnezavisan nezavisan viairbjarbirb irbjarbirb
rapingyourmind
Bywają cisze, które nie mają nic wspólnego ze spokojem. 
— Michelle Paver
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viaparrtyzant parrtyzant
rapingyourmind
0890 51d2 390
Reposted fromabsurdalna absurdalna viabeattman beattman
rapingyourmind
Same koszmarne wiadomości
Reposted frombumszakalaka bumszakalaka viacattolico cattolico

February 05 2019

rapingyourmind
Pragnęła może zwierzyć się komuś z tego wszystkiego, ale jak wypowiedzieć ten nieokreślony smutek, zmienny jak rozpływające się obłoki, nieuchwytny jak wiatr.
Brakowało jej słów, okazji i śmiałości.
— Gustave Flaubert - "Pani Bovary"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamaddaleinee maddaleinee

February 03 2019

rapingyourmind
Kiedy stoisz przede mną i patrzysz na mnie, cóż Ty wiesz o moich wewnętrznych cierpieniach i cóż ja wiem o Twoich. Nawet gdybym upadł przed Tobą i szlochając powiedział Ci o moich, cóż więcej mógłbyś wiedzieć o mnie niż wiesz o piekle, kiedy ktoś opowiada, że jest gorące i straszliwe.
— Franz Kafka do Oskara Pollaka
rapingyourmind
 Bardzo smutne jest takie życie, kiedy się ciągle do siebie samej strzela.
— A. Dąbrowska
rapingyourmind

Och nie, żadna miłość nie przetrwa w milczeniu.

— Milan Kundera - "Tożsamość"
rapingyourmind
2245 d643 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viathebelljar thebelljar

January 29 2019

2024 19f1 390
Reposted frombrumous brumous vianiiks niiks
rapingyourmind
6067 0459 390
rapingyourmind
Nagle go przeraziło, że tak mało ją widywał w ciągu minionych dwóch lat i że miał tak mało możliwości, by długo tulić w swych dłoniach jej ręce - żeby przestały drżeć.
— nieznośna lekkość bytu, Milan Kundera
Reposted fromprzeblyski przeblyski viasentymentalna sentymentalna
rapingyourmind
0182 c0b6 390
Reposted fromnutt nutt viasentymentalna sentymentalna
rapingyourmind
0213 d468 390
The Apartment.
Reposted fromPoranny Poranny vianiiks niiks
rapingyourmind
0180 98c7 390
Reposted fromnutt nutt vianiiks niiks
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl