Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 15 2019

rapingyourmind
Naj­bar­dziej prze­rażającym dźwiękiem na świecie jest bi­cie włas­ne­go ser­ca. Nikt nie lu­bi o tym mówić, ale to praw­da. Jest to dzi­ka bes­tia, która w sa­mym środ­ku głębo­kiego strachu do­bija się ol­brzy­mią pięścią do ja­kichś wewnętrznych drzwi, by ją wypuścić.
— Jonathan Carroll
Reposted fromumorusana umorusana viaveronica-o veronica-o
rapingyourmind
7779 cf3a 390

September 13 2019

rapingyourmind
4115 b7d9 390
Reposted frompiehus piehus viamglistyporanek mglistyporanek
rapingyourmind
7094 82e0 390
Reposted frompsychedelix psychedelix

September 01 2019

6629 73cd 390
Reposted fromerial erial viamyfuckingreality myfuckingreality

August 08 2019

rapingyourmind
Gdziekolwiek się ruszę — to samo uczucie nieprzynależności, bezużytecznej gry. Udaję zainteresowanie czymś, co mnie zupełnie nie obchodzi, kręcę się tu i tam, ale nigdy nie jestem "w środku", w żadnym określonym miejscu. To, co mnie przyciąga, znajduje się gdzieś indziej, czym zaś owo "gdzie indziej" jest — nie wiem.
— Emil Cioran, O niedogodności narodzin.
Reposted frommhsa mhsa viapeasorela peasorela

August 07 2019

rapingyourmind
Mogłabym jeszcze dużo pisać o tym jak mnie bolało wszystko, jak nie umiałam o tym mówić, jak te emocje mi się odkładały w plecach i nie mogłam spać.
— M. Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted frompeluda peluda viatakeyoutomygrave takeyoutomygrave
2249 9bf3 390

danger:

A Brilliant Mind ( 2014 ) 

rapingyourmind
Wczoraj widziałam jesień we śnie
już jest coraz bliże
j
— Taco Hemingway - Sanatorium (feat. Dawid Podsiadło, Rosalie.)

August 04 2019

rapingyourmind
 Bardzo smutne jest takie życie, kiedy się ciągle do siebie samej strzela.
— A. Dąbrowska
Wszystkim chciałbym być, wszystko przeżyć, połączyć w sobie najdziksze sprzeczności, aż pękłbym wreszcie.
— Witkacy
Reposted fromvesania vesania viasentymentalna sentymentalna
rapingyourmind
Wczoraj widziałam jesień we śnie
już jest coraz bliże
j
— Taco Hemingway - Sanatorium (feat. Dawid Podsiadło, Rosalie.)

August 03 2019

rapingyourmind

Zawsze najgorzej jest rano. Zanim jeszcze człowiek doczołga się do powierzchni świadomości, ma to nieprzyjemne uczucie, że coś jest nie tak. A potem się budzi i rozpoznaje siebie, przypomina sobie wszystko i wie, że teraz jest zmuszony przeżyć ten nowy dzień aż do wieczora. Mózgowa maszyneria rusza powoli, zaczyna żuć, w prawo i w lewo, dostarcza te same słowa, zdarzenia, gesty, aż jest się gotowym do krzyku.

— Tove Jansson w liście do Evy Konikoff
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaweruskowa weruskowa

July 26 2019

rapingyourmind
rapingyourmind
rapingyourmind
2392 f1b3 390
Reposted frompiehus piehus viaweruskowa weruskowa

July 05 2019

rapingyourmind
9339 cfe1 390
rapingyourmind
7361 0599 390
Reposted frompampunio pampunio vianiiks niiks

June 29 2019

rapingyourmind
5165 e10d 390
Reposted fromAstalka Astalka viasentymentalna sentymentalna

June 15 2019

rapingyourmind
Ile
Ile
no ile jeszcze
ile
nim powiem w końcu
nareszcie.
— Mateusz Kurcewicz, Chwilomyśli
Reposted fromlovvie lovvie viaponurykosiarz ponurykosiarz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl