Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 17 2018

rapingyourmind
"Uśmiecha się. To słodki subtelny uśmiech. Ten rodzaj uśmiechu, który złamie ci serce, jeżeli będziesz na niego za długo patrzeć."
— James Frey
rapingyourmind
Reposted fromFlau Flau viaevildoro evildoro
rapingyourmind
Rozpaczliwie pragnę się z Tobą zobaczyć. Na razie nie mogę się z tym uporać. Z tym oczekiwaniem. I z tym napięciem. A najbardziej z tymi atakami czułości. Czy można mieć ataki czułości?
— J. L. Wiśniewski
Reposted fromflesz flesz viaweruskowa weruskowa

February 15 2018

rapingyourmind
5871 3166 390
Reposted fromexistential existential viaczarny czarny
rapingyourmind
Reposted fromFlau Flau viaczarny czarny
rapingyourmind
Człowiek zawsze ma przesadne wyobrażenie 
o tym, czego nie zna.
— A. Camus
rapingyourmind
Kto powiedział, że ciężkie jest czekanie, rzekł prawdę.
— Niccolò Machiavelli, La Mandragola
6383 7a88 390
Reposted frombrumous brumous viajointskurwysyn jointskurwysyn
rapingyourmind
Człowiek nie może zrozumieć u innych tego, czego sam nie przeżył.
— Hesse Hermann
Reposted frommisiekmalinowy misiekmalinowy viaunni unni
rapingyourmind

February 13 2018

February 11 2018

rapingyourmind
Wystarczy jedna osoba, by ożyło pustkowie i wystarczy jej brak, aby wielkie miasto wydało się puste.
— Lidia Jasińska
Reposted fromxalchemic xalchemic via2708 2708
rapingyourmind
Spojrzał, dodał mi urody, a ja wzięłam ją jak swoją.
— Wisława Szymborska
Reposted fromheparyna heparyna viaaisajo aisajo
rapingyourmind
rapingyourmind
5266 1f80 390
Flicka Elisa
Reposted fromPoranny Poranny viabadblood badblood
rapingyourmind
It's all too much and not enough at the same time.
— Jack Kerouac
rapingyourmind

Badacz duszy ludzkiej, naukowiec Arno Stern, uważał, że człowiekowi do twórczego i szczęśliwego życia niezbędne są trzy rzeczy: swobodne malowanie (nie na zadany temat i bez oceniania), taniec i muzyka.

February 09 2018

rapingyourmind
  
Reposted fromfriends friends viadawnodawnotemu dawnodawnotemu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl